fbpx

Algemene Voorwaarden – NYMA OUTDOOR GYM

(Zie ook Algemene Voorwaarden – NYMA Obstacle Run)

1. NYMA- MOBILE-, FESTIVAL OUTDOOR GYM zal alles in het werk stellen om de trainingen en evenementen veilig en ordelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt toch een blessure ontstaan of ongeval gebeuren dan kan NYMA- MOBILE-, FESTIVAL OUTDOOR GYM niet verantwoordelijk worden gehouden en niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letsel en/of schade (aan eigendommen) tijdens of door gevolg van trainingen, sportdagen, workshops en evenementen.

2. Trainen, sporten, spelen en deelname aan evenementen bij NYMA-, MOBILE-, FESTIVAL OUTDOOR GYM is volledig op eigen risico.

3. NYMA- MOBILE-, FESTIVAL OUTDOOR GYM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.

4. Persoonlijke gegevens van leden, deelnemers aan trainingen en evenementen van NYMA-, MOBILE-, FESTIVAL OUTDOOR GYM zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.

5. Het lidmaatschap, rittenkaart of deelname bewijs van NYMA- MOBILE-, FESTIVAL OUTDOOR GYM is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, verhandelbaar en restitueerbaar.

6. Het lidmaatschap van NYMA OUTDOOR GYM dient van tevoren via bank overschrijving te worden betaald.

7. Een lidmaatschap is een 3-maandelijks abonnement. Het eerste kwartaal begint op de eerste dag van de eerste volle maand na de eventuele pro-rato maand. Het abonnement wordt stilzwijgend elke 3 maanden verlengd.

8. Bij het op vakantie gaan is er geen bevriezing van lidmaatschap mogelijk.

9. Vanuit een bevroren lidmaatschap kan alleen opgezegd worden nadat 1 maand het normale contributie bedrag betaald is.

10. Leden hebben de mogelijkheid om de verzuimde trainingen in te halen in de volgende periode van 4 weken.

11. Het lid is verplicht gezondheidsproblemen te melden aan de trainer.

12. Het lid zal niet gebruik maken van de faciliteiten wanneer hij/zij aan een infectie of besmettelijke ziekte, aandoening of andere kwaal lijdt, waarbij het risico bestaat dat een dergelijk gebruik schadelijk is voor de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van andere leden.

13. Ieder lid dient zich aan de voorwaarden en huisregels te houden. NYMA OUTDOOR GYM houdt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling. Tevens dient het lid alle uitstaande schulden te voldoen.

14. In geval van een zakelijke verplichting (tijdelijk vertrek naar het buitenland omwille van werk), zwangerschap of een langdurige blessure of ander letsel kan het lidmaatschap tijdelijk bevroren worden, voor maximaal 3 maanden. Een bevriezing kan enkel en alleen op afspraak met de trainer en dient via e-mail bevestigd te worden, admin@nymaoutdoorgym.com. Dit wordt per geval beoordeeld en er kan gevraagd worden naar een schriftelijke verklaring.

15. Omzettingen en opzeggingen van een lidmaatschap kan enkel en alleen schriftelijk via de e-mail admin@nymaoutdoorgym.com en dient tenminste 1 kalendermaand voor het einde van de looptijd van het lidmaatschap door gegeven te worden.

16. Alle lidmaatschapsgelden dienen volledig betaald te zijn ten tijde van de opzegging. 

17. De sleutel dient binnen twee kalendermaanden na de laatste factuur te worden ingeleverd. Na twee maanden vervalt het recht op teruggave borg.

18. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.

19. NYMA OUTDOOR GYM behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen, vakantieperiodes of bij evenementen de gehele of een gedeelte van de dag te sluiten.

20. Een Personal Training of Mylogenics / Triggerpoints behandeling / consult mag tot 48 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet nakomen van een consult / behandeling worden de kosten 100% in rekening gebracht.

21. NYMA- MOBILE-, FESTIVAL OUTDOOR GYM behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen.

22. NYMA Strong(wo)man Battles Sign-up fee. Whith cancelation refund of registration cost only possible 4 weeks or more before the event date.  After this, the right to a refund expires.

 

Social Share

Let’s Connect

We Support