fbpx

Algemene Voorwaarden

1.Persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van NYMA OUTDOOR GYM gebruikt. 

2. Het lidmaatschap of rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, verhandelbaar en restitueerbaar.

3. Het lidmaatschap dient van tevoren via bank overschrijving te worden betaald.

4. Een lidmaatschap is een 3-maandelijks lidmaatschap.

5. Leden hebben de mogelijkheid om de verzuimde trainingen in te halen in de volgende periode van 4 weken.

6. NYMA OUTDOOR GYM behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen.

7. NYMA OUTDOOR GYM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.

8. Sporten, spelen en gebruik van materiaal is volledig op eigen risico.

9. NYMA OUTDOOR GYM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of opgelopen lestel tijdens het sporten en/of spelen in of rondom de Outdoor Gym, tijdens of door gevolg van de Buiten Speeldagen, Sportdagen, Workshops en Evenementen.

10. Het lid is verplicht gezondheidsproblemen te melden aan de trainer.

11. Het lid zal niet gebruik maken van de faciliteiten wanneer hij/zij aan een infectie of besmettelijke ziekte, aandoening of andere kwaal lijdt, waarbij het risico bestaat dat een dergelijk gebruik schadelijk is voor de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van andere leden.

12. Ieder lid dient zich aan de voorwaarden en huisregels te houden. NYMA OUTDOOR GYM houdt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling. Tevens dient het lid alle uitstaande schulden te voldoen.

13. In geval van een zakelijke verplichting (tijdelijk vertrek naar het buitenland omwille van werk), zwangerschap of een langdurige blessure of ander letsel kan het lidmaatschap tijdelijk bevroren worden, voor maximaal 3 maanden. Een bevriezing kan enkel en alleen op afspraak met de trainer. Dit wordt per geval beoordeeld en er kan gevraagd worden naar een schriftelijke verklaring.

14. Vanuit een bevroren lidmaatschap kan alleen opgezegd worden nadat 1 maand het normale contributie bedrag betaald is.

15. Bij het op vakantie gaan is er geen bevriezing van lidmaatschap mogelijk.

16. Omzettingen en opzeggingen van een lidmaatschap kan enkel en alleen op afspraak met de trainer en dient tenminste 1 kalendermaand voor het einde van de looptijd van het lidmaatschap door gegeven te worden.

17. Alle lidmaatschapsgelden dienen volledig betaald te zijn ten tijde van de opzegging.

18. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.

19. NYMA OUTDOOR GYM behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen, vakantieperiodes of bij evenementen de gehele of een gedeelte van de dag te sluiten.